4 Boyutlu Ultrasonografi

Anasayfa » 4 Boyutlu Ultrasonografi
share on facebook  tweet  share on google  print  

4 Boyutlu Ultrasonografi

 

 Ultrasonografi pek çok organın değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar alabildiğimiz bir cihazdır. Meme, tiroid bezi, göz, testisler gibi yüzeyel yerleşimli organları; karaciğer, safra kesesi, böbrekler, dalak, pankreas, kadın ve erkek üreme organları gibi karın içi organlarını kolayca görüntülemeye olanak sağlar.

Gebeliğin tüm dönemlerinde gerek bebek, gerekse anne hakkında değerli bilgilere, bebek ya da anneye herhangi bir zarar vermeksizin ultrasonografi ile ulaşmamız mümkündür. Gebelikte renkli doppler uygulaması ile anne ve bebek arasındaki dolaşımın yeterliliği konusunda bilgi toplar, Rh uygunsuzluğu durumlarında ya da diyabetik gebelikte dolaşımın etkilenip etkilenmediğini belirleyebiliriz.

Gebelikte yapılan dört boyutlu ultrasonografi incelemesi, bebeğin eş zamanlı olarak uzaysal görüntüsünü ekrana yansıtır. Bebeğe ait anomali taramasında önemli ipuçlarını görselleştirir. Anne ve babanın bebekleriyle olan iletişimine farklı bir lezzet kazandırır.

"4 Boyutlu Ultrasonografi" için, toplam 16 sonuç arasından 1 - 16 arası sonuçlar
Gebelik ultrasonografisinin amaçları Gebeliğin her aşamasının değerlendirilmesinde güvenilir, sonuca götüren, tekrarlanabilir ve zararsız bir değerlendirme yöntemidir. Gebelikte ultrasonografik incelemenin amaçları şunlardır: ...
İlk trimester ultrasonografi incelemesi İlk amaç gebeliğin rahim içinde sağlıklı bir şekilde geliştiğini ortaya koymaktır. Gebelik kesesinin konum, boyut ve şekli; fetusun gelişimi ve kalp atışları ilk trimesterin erken dönemlerinde ...
İkinci trimester ultrasonografi incelemesi Bu dönemde yapılan ultrasonografi incelemesi doğumsal yapısal ve kromozomal anomali taramasında başvurulan en değerli tetkiklerden birisidir. Gerek klasik ultrasonografi incelemesi gerekse dört bo...
İkinci trimester dört boyutlu renkli doppler ultrasonografisi ile hangi bilgilere ulaşabilirsiniz? • Bebeğin anne karnındaki konumu • Plasentanın konumu, kalınlığı, ekojenitesi, olgunlaşma süreci, alt ucunun internal osa mesafesi • Servikal kanalın uzunluğu / servikal yetersizlik • Amniyotik sı...
Geç dönem gebelik ultrasonografi incelemesi:Fetusun gelişiminin ve iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılır. Doğum şeklinin ve zamanın belirlenmesinde yön gösterici bilgilere ulaşmaya olanak sağlar.
Minor Anomaliler 1 Minor anomali varlığında Down Sendromu açısından risk nasıl hesaplanır? Belli bir yaş grubundaki annenin Down sendromlu bebek sahibi olma olasılğı çeşitli araştırmalarca ortaya konmuş. Bu ri...
Minor Anomaliler 2 Koroid pleksus kisti Beyinde lateral ventriküller içerisinde yer alan koroid pleksuslar üzerinde milimetrik boyutlarda, bir veya daha fazla kistin görülmesi halidir. Normal gebelikle...
Minor Anomaliler 3 Hiperekojenik Barsak Barsakların alışılagelenden daha ekojenik olması halidir. %80 olguda herhangi bir problem olmaksızın saptanır ve genellikte kendiliğinden kaybolur. 2. trimester gebelikl...
Minor Anomaliler 4 Kalpte ekojenik odak Kalp içerisindeki papiller kasın kalsifikasyonudur. Normal fötusların %2’ sinde, Trizomi 21 olgularının %16’sında ve Trizomi 13 olgularının %39’unda saptanır. Kalp an...
Minor Anomaliler 5 Piyelektazi/ Hidronefroz Hafif piyelektazi - hafif hidronefroz - Pelvikalisiyel dolgunluk Renal pelvis AP çapının 15-20 haftalarda 4 mm, 20-30 haftalarda 5 mm, 30. hafta sonrasında 7 m...
Kranial (Beyin) US İnceleme Kanama ve iskemiye olan hassasiyetleri nedeniyle prematür infantlar, intrakranial kanama riski taşıyan infantlar, intrakranial kanama-iskemi ya da hidrosefali vb şüphesi taşıyan ya da tanı almış ...
Kol ve bacak atar (arter) ve toplardamarlarının (ven) renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesiKol ve bacaklarda yer alan derin ve yüzeyel yerleşimli damarların açık olup olmadığı, varsa trombüs gibi tıkanıklık sebeplerinin, tıkanıklık düzeyinin ve derecesinin ortaya konmasını, venlerde kapa...
Portal sistem renkli doppler ultrasonografisiPortal sistemdeki kanın yönü, debisi, portal hipertansiyona eşlik edebilecek asit, kollateral dolaşım, karaciğer ve dalak ile ilgili patolojiler yönünde bilgi toplamaya yarar.
e-bülten üyeliği
Ad Soyad
e-posta